Озынлык үлчәме:

1 карыш (киерелгән кулның баш бармак очы белән урта бармак очы арасы) = 17,775 см.

1 илле (бармак киңлеге) = 6 арпа = 15-18 мм.

1 тотам (кул яссуы киңлеге) = 4 илле = 7,5-8,5 см.

1 сөям (кече карыш — имән hәм баш бармаклар арасы) = 1/4 аршын = 16 см.

1 аршын = 4 карыш = 71,12 см (0,711200 м).

1 адым (атлаганда ике аяк табаны арасы) = 70 см.

1 сажин = 3 аршын = 2,13 м (2,13360 м).

1 колач (ян-якка сузылган ике кулның бармак очлары арасы) = 1,7-1,8 м.

1 чакрым = 500 сажин = 1,067 км (1,06680 км).

1 ук атымы (атылган укның очу ераклыгы) = 0,6 чакрым.

1 өрмәк (эт өргән тавыш ишетелерлек ара) = 2-3 чакрым.

1 күз күреме (күз күрә алырлык ара) = 3-4 чакрым.

1 фарсах = 5 чакрым.

1 көнлек юл (ат белән) = 40-50 км.

1 дюйм = 1/12 фут = 2,54 см.

1 вершок = 7/4 дюйм = 4,4 см (4,445 см).

1 фут = 12 дюйм = 30,48 см = 0,3048 м.

Расскажите в социальных сетях или обсудите в комментариях →